Dự án

Madison – Quận 1

Vượt qua những khó khăn, thử thách của thị trường trong nước, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Ân đã có những bước phát triển không ngừng trong việc khẳng định thương hiệu, uy tín về cung cấp vật tư cho các dự án hàng đầu của Nova Land. Cùng với đội ngũ kinh […]

Read More

Botanica – Tân Bình

Vượt qua những khó khăn, thử thách của thị trường trong nước, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Ân đã có những bước phát triển không ngừng trong việc khẳng định thương hiệu, uy tín về cung cấp vật tư cho các dự án hàng đầu của Nova Land. Cùng với đội ngũ kinh […]

Read More

Orchard Parkview

Vượt qua những khó khăn, thử thách của thị trường trong nước, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Ân đã có những bước phát triển không ngừng trong việc khẳng định thương hiệu, uy tín về cung cấp vật tư cho các dự án hàng đầu của Nova Land. Cùng với đội ngũ kinh […]

Read More